zpět

23.05.2009

PODZIMNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ

 

 

Dnes Okresní myslivecký spolek Brno - venkov ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Těšany pořádal podzimní zkoušky ohařů. Tyto zkoušky se tak trochu nesly v duchu sourozeneckého klání hned 3 odchovánků Monvi Salvia: Annie "Mortiho" a naší Assantei. Sourozence pak přišla v koroně podpořit ještě Airony s paničkou Míšou.

 

Annie s Janou si zpočátku vedla dobře, ale bohužel později se na ni zřejmně projevila únava z týdenního výcvikového tábora, který zkouškám předcházel,  a tak ze zkoušek odstoupily.

 

"Mortiho"  tentokrát nevedl Jaromír, ale naše společná kamarádka Jindříška z CHS Šedý Duch, ačkoliv na společnou souhru měli opravdu velmi málo času, Jindřiška zvládla Moritho nezměrný temperament a zkoušky složili v I. ceně s 251 body.

Assanteu opět vedl náš kamarád Karel. Společně předvedli výbornou práci, na kterou bylo radost pohledět. Jednotlivé disciplíny šli bez jakéhokoliv zaváhání s plným počtem bodů až na tu úplně posledení disciplínu zkoušek - přinášení kachny z hluboké vody, kde Assi obdržela známku 2.

 

Podzimní zkoušky tak Assi složila v I. ceně s celkovým počtem 292 bodů a umístila se na 3. místě.

 

Mé obrovské díky patří opět Karlovi, za pomoc a čas, které  nám věnoval při nácviku a samozřejmě také za perfektní Assinčino předvedení na těchto zkouškách.

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA

Předmět

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Známka za výkon

Počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

01. Společný hon

2

1

1

5

20

4

20

 

02. Hledání

 - systém

3

3

2

4

16

4

16

 

- rychlost

3

2

2

2

8

4

8

 

- vytrvalost

3

3

2

3

12

4

12

 

03. Vystavování

3

3

2

8

32

4

32

 

04. Postupování

2

1

1

5

20

4

20

 

05. Nos

3

3

2

10

40

4

40

 

06. Klid před zvěří pernatou

2

1

1

3

12

4

12

 

07. Klid před zvěří srstnatou

2

1

1

3

12

4

12

 

08. Chování po výstřelu

2

1

1

3

12

4

12

 

09. Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté

3

2

1

5

20

4

20

 

10. Přinášení vlečené poernaté a srstnaté zvěře na dálku v poli

2

1

1

5

20

4

20

 

11. Přinášení pernaté zvěře

2

1

1

4

16

4

16

 

12. Přinášení srstnaté zvěře

2 1 1 4 16 4 16  

13. Vodění na řemeni

3 2 1 2 8 4 8  

14. Přinášení kachny z hluboké vody

2 1 1 4 16 2 8  

15. Poslušnost

3 2 2 5 20 4 20  

Nejnižší počet bodů pro cenu

240

180

120

 

Maximální počet bodů

300

 

Celkový počet bodů

292

 

Výsledná kvalifikace

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a chování vůdce

Pes dobře veden

Vůdce zkušený - ukázněný