zpět

11.07.2009

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE OHAŘŮ

 

 

Dnes Okresní myslivecký spolek Brno - venkov ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Těšany pořádal speciální zkoušky z vodní práce ohařů. Tyto zkoušky se opět nesly v duchu sourozeneckého klání odchovánků Monvi Salvia: "Mortiho" a naší Assantei.

 

Morti, kterého vedla kamarádka Jindřiška, zkoušky složil v I. ceně s celkovým počtem 96/100 bodů.

 

Assantea, kterou opět vedl Karel, také zkoušky složila v I. ceně s celkovým počtem 87/100 bodů.

 

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA

Předmět

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Známka za výkon

Počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

01. Ochota k práci na hluboké vodě

2

1

1

4

16

4

16

 

02. Přinášení kachny z hluboké vody

2

1

1

4

16

2

8

 

03. Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí

2

1

1

5

20

3

15

 

04. Dohledávka kachny v rákosí

2

1

1

5

20

4

20

 

05. Chování na stanovišti

2

1

1

2

8

4

8

 

06. Poslušnost

2

1

1

5

20

4

20

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

80

60

40

 

Maximální počet bodů

100

 

Celkový počet bodů

87

 

Výsledná kvalifikace

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a chování vůdce