zpět

21.05.2005

ZKOUŠKY VLOH OHAŘŮ

 

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA

Předmět

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Známka za výkon

Počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

01. Vrozená chuť k práci

3

2

2

5

20

4

20

 

02. Hledání

3

3

2

6

24

3

18

 

03. Vystavování

3

3

2

8

32

3

24

 

04. Postupování

2

1

1

4

16

3

12

 

05. Nos

3

3

2

10

40

3

30

 

06. Klid před zvěří pernatou

2

1

1

2

8

3

6

 

07. Klid před zvěří srstnatou

2

1

1

3

12

3

9

 

08. Chování po výstřelu

2

1

1

2

8

3

6

 

09. Zájem o stopu zvěře

3

2

2

5

20

4

20

 

10. Vodění na řemeni

2

2

1

2

8

3

6

 

11. Poslušnost

3

2

2

5

20

3

15

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

165

125

85

 

Maximální počet bodů

208

 

Celkový počet bodů

166

 

Výsledná kvalifikace

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a chování vůdce

K práci chuťový, hledání nesouměrné, srstnatou prožene

Vůdce ukázněný