zpět

09.09.2006

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE OHAŘŮ CACT

 

Dnes jsem se s Monvi zúčastnila SPECIÁLNÍCH VODNÍCH PRACÍ, které pořádal OMS Litoměřice ve spolupráci s Mysliveckým sdružením v Úštěku.

Monvi nezaváhala, předvedla výbornou práci a získala tak I. cenu s plným počtem 100 bodů  a zároveň i pracovní titul CACT!!!  V celkovém pořadí (15 zúčastněných a 11 dokončivších psů, z toho 3 x VOK) se umístila na krásném 2. místě.

 

SOUDCOVSKÁ TABULKA

Předmět

Nejnižší známka pro cenu

Koeficient

Maximální počet bodů

Známka za výkon

Počet bodů

Poznámka

I.

II.

III.

01. Ochota k práci na hluboké vodě

2

1

1

4

16

4

16

 

02. Přinášení kachny z hluboké vody

2

1

1

4

16

4

16

 

03. Nahánění a dohledávka střelené, nebo postřelené kachny v rákosí

2

1

1

5

20

4

20

 

04. Dohledávka kachny v rákosí

2

1

1

5

20

4

20

 

05. Chování na stanovišti

2

1

1

2

8

4

8

 

06. Poslušnost

2

1

1

5

20

4

20

 

Nejnižší počet bodů pro cenu

80

60

40

 

Maximální počet bodů

100

 

Celkový počet bodů

100

 

Výsledná kvalifikace

I. cena

 

Zhodnocení práce psa a chování vůdce